Sebutkan Dan Jelaskan Apa Saja Jenis Tenaga Endogen?

Sebutkan Dan Jelaskan Apa Saja Jenis Tenaga Endogen
Macam macam tenaga endogen ada 3 yaitu : 1.vulkanisme:segala peristiwa yang mengenai proses keluarnya magma dari gunung 2.seisme /gempa bumi: pergeseran lempengan bumi/getaran getaran bumi 3.Tektonisme : tenaga dari dalam bumi yang mengakibatkan perubahan letak,perubahan bentuk kulit bumi.

Apa saja jenis jenis tenaga endogen?

Yang termasuk tenaga endogen adalah tektonisme, vulkanisme, dan seisme.